CALEH n. o. 
 Centrum Architektúry L. E.Hudeca 

Kto sme?

Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.) bolo založené v roku 2012 v Banskej Bystrici. Zakladajúcimi členmi organizácie bol architekt Igor Teplan a historička architektúry Klára Kubičková.

Poslaním neziskovej organizácie Centrum architekta L. E. Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.) je prezentovať životný príbeh architekta Ladislava Eduarda Hudeca a jeho rodiny. Aj napriek skutočnosti, že podstatná časť architektovho života je spojená s čínskym Šanghajom, jeho osud je hlboko previazaný a spätý s jeho rodnou Banskou Bystricou.

Pri príležitosti 120. výročia narodenia architekta centrum vydalo trojjazyčnú publikáciu Po stopách architekta L. E. Hudeca (2013) autorského kolektívu Kláry Kubičkovej, Evy Furdíkovej a Maroša Semančíka. V rokoch 2008 a 2018 centrum organizovalo sprievodné podujatia v rámci „Hudecovho roka“. Centrum v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska (SAS) a mestom Banská Bystrica organizuje ocenenie „Cena Ladislava Hudeca“, ktorá je udeľovaná slovenskému architektovi úspešne pôsobiacemu v zahraničí. Doterajšími držiteľmi ceny sú architekti Peter Lizoň (2013), Alena Kubová-Gauché (2016) a Peter Černo (2018).

CALEH n.o.

Kontakty:

Tel.: + 421 905 157 135

Adresa:

Centrum architekta L. E. Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.)
Skuteckého 132/22
974 01 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Fakturačné údaje:      

Názov: Centrum architekta L. E. Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.)
Sídlo: Skuteckého 132/22, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45739234
DIČ: 2023617453
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Expozícia

Navštívte našu expozíciu a pozrite si naživo úžasné diela, ktoré počas svojho života L. E. Hudec vytvoril.

Životné kapitoly L. E. Hudeca