4. kapitola - Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)

Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)

             Staviteľ Juraj Hudec sa narodil 21. apríla 1858 v Dolnej Mičinej v kaštieli Benických v mlynárskej rodine Michala Hudeca a jeho prvej manželky Johany Kmeťovej. Počas otcovho pôsobenia v Očovej tam absolvoval ľudovú školu, potom gymnázium v Lučenci. V roku 1891 Juraj už pôsobí v Banskej Bystrici, jeho prvým vážnym zamestnávateľom bol stavebný podnikateľ Róbert Wünsch. Vlastnil firmy v Budapešti, Banskej Bystrici a Košiciach – bol priekopníkom nových stavebných materiálov a technológií (hlavne udomácnenia cementu a železobetónu). V Budapešti sa stal realizátorom výkopových a stavebných prác druhej podzemnej dráhy na svete (dodávateľom strojovej výbavy bola firma Siemens). Bola odovzdaná verejnosti 2. mája 1896.

            Medzi jeho majstrov patril aj Juraj Hudec, bol to dôležitý medzník jeho kariéry. Po návrate domov, stále pod hlavičkou Wünschovej firmy, viedol opravy bystrických historických budov, ich prestavby, ale aj výstavby. Ako dozor mestského stavebného úradu zohral dôležitú úlohu pri realizácii mestskej elektrárne, vodovodu, kanalizácie a iných technických novôt. Stal sa hospodárskym inšpektorom mesta, bol členom obchodnej a priemyselnej komory, členom turistického spolku (Uhorská turistická spoločnosť) a ako veriaci evanjelik aj funkcionárom evanjelického cirkevného zboru mesta. Do roku 1900 býval dva roky vo Wünschovej vile pri ceste smerom na Slovenskú Ľupču 

            V roku 1898 sa zaevidoval ako samostatný podnikateľ a v roku 1902 zakladá firmu (Hugyecz – Rosenauer) spolu s inžinierom Ľudovítom Rosenauerom (pôsobila do roku 1920). Mala  rozsiahle prevádzkové budovy, betonársku, stolársku, zámočnícku dielňu, sklady a prenajatú tehelňu.

            Jeho pracovný pobyt v Budapešti mal veľký prínos pre ďalšie roky jeho činnosti. Zoznámil sa s viacerými čelnými architektmi, s ktorými sa pracovne stýkal aj v ďalších dvoch desaťročiach. Bol prítomný pri vytýčení novej ulice mesta smerom na severovýchod – dnes Skuteckého ulica. V rámci jej výstavby bol staviteľom piatich monumentálnych budov a po roku 1902 postavil tri budovy podľa vlastných projektov, medzi nimi budovu, v ktorej sa nachádzame.

            Roky 1. svetovej vojny a nasledujúce roky boli obdobím rýchleho úpadku finančného blahobytu, úspechu, ako i spoločenského postavenia pracovitého staviteľa. Exekúcia majetku v prvých rokoch ČSR, chýbajúca podpora vzdialeného najstaršieho syna a podlomené zdravie počas krátkej doby zapríčinili jeho úmrtie. Dňa 18. 12. 1920 zomrel 62-ročný.

 

Život a diela L. E. Hudeca

1. kapitola - Architekt L. E. Hudec

Architekt L. E. Hudec „Banská Bystrica – Šanghaj“             Výstavný projekt stálej expozície je venovaný...

Čítaj ďalej...

2. kapitola - Banská Bystrica - Šanghai

Banská Bystrica – Šanghaj   Banská Bystrica             Banská Bystrica, slobodné kráľovské banské mesto od roku...

Čítaj ďalej...

3. Kapitola - História rodiny

História rodiny              Ladislav Eduard Hudec bol potomkom dvoch starobylých slovenských rodov Hudecovcov...

Čítaj ďalej...

4. kapitola - Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)

Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)              Staviteľ Juraj Hudec sa narodil 21. apríla 1858 v...

Čítaj ďalej...

5. Kapitola - Staviteľské aktivity Juraja Hudeca

Staviteľské aktivity Juraja Hudeca   Stavby u firmy Wünsch:              Banskobystrická mestská sporiteľňa...

Čítaj ďalej...

6. kapitola - Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca

Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca               L. E. Hudec sa narodil ako prvorodené dieťa staviteľa...

Čítaj ďalej...

7. kapitola - Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)               V severozápadnej časti Štiavnických vrchov, v malebnom...

Čítaj ďalej...

8. Kapitola - Životné cesty L. E. Hudeca

Životné cesty L. E. Hudeca               Ladislav Hudec sa narodil v rodine, v ktorej vernosť k rodinnej...

Čítaj ďalej...

9. kapitola - Banská Bystrica – Šanghaj – Lugano – Berkeley

Banská Bystrica – Šanghaj – Lugano – Berkeley   Legenda:   Miesta života architekta L. E. Hudeca: Banská...

Čítaj ďalej...

10. kapitola - Šanghaj L. E. Hudeca (1918 – 1947)

Šanghaj L. E. Hudeca (1918 – 1947)   Dňa 11. novembra 1918 sa skončila 1. svetová vojna, v čase, keď L. E....

Čítaj ďalej...

11. kapitola - Tvorba L. E. Hudeca v Šanghaji

Tvorba L. E. Hudeca v Šanghaji               Profesijné podmienky v Šanghaji boli pre mladého architekta veľmi...

Čítaj ďalej...

12. kapitola - Gejza Hudec, brat architekta (22. 2. 1907 – 23. 2. 1933)

Gejza Hudec, brat architekta (22. 2. 1907 – 23. 2. 1933)               Posledné dieťa v rodine Juraja Hudeca,...

Čítaj ďalej...

13. kapitola - Európa na ceste Šanghaj – USA

Európa na ceste Šanghaj – USA               Od marca 1947 rodina bývala v Švajčiarsku, v prenajatom dome v mestskej...

Čítaj ďalej...

14. kapitola - Život v USA/ Berkeley a projekt Challet (1948 – 1958)

Život v USA/ Berkeley a projekt Challet (1948 – 1958)               Ladislav Hudec si vyberie za svoj nový domov...

Čítaj ďalej...

15. kapitola - Spoznávanie života a diela architekta L. E. Hudeca

15. kapitola - Spoznávanie života a diela architekta L. E. Hudeca Architekt L. E. Hudec sa svojím priam...

Čítaj ďalej...