1. kapitola - Architekt L. E. Hudec

Architekt L. E. Hudec „Banská Bystrica – Šanghaj“

            Výstavný projekt stálej expozície je venovaný osobnosti Ladislava Eduarda Hudeca, architekta svetového

formátu, banskobystrického rodáka, ktorý svojím životom zaujal architektonické, ako aj celospoločenské publikum. Uznávaný architekt v Šanghaji a v zahraničí, ale málo známy na Slovensku. Významným priblížením osobnosti L. E. Hudeca bolo vytvorenie filmového dokumentu Muž, ktorý zmenil Šanghaj od režiséra Ladislava Kaboša, ktorý bol predstavený na svetovej výstave EXPO 2010 v Šanghaji.

            Architekt L. E. Hudec sa narodil v rodine mestského staviteľa Juraja Hudeca. Ladislavove detstvo bolo silne ovplyvnené prostredím Banskej Bystrice a osobnosťou jeho otca. Už počas gymnaziálnych štúdií získal výučné listy v stavebných profesiách. Rodinné zázemie a prostredie Banskej Bystrice podnietilo kreatívneho mladíka študovať odbor architektúra na univerzitnej pôde v Budapešti. Po úspešnom štúdiu nastalo zlomové obdobie. Jeho uplatnenie v architektúre bolo narušené vypuknutím 1. svetovej vojny, udalosťou, ktorá ho ovplyvnila na celý život. Ladislav po krátkom výcviku dobrovoľníkov nastúpil na front, kde sa uplatnil ako projektant, ale aj v bojovej línii, kde išlo o život. Túžba mladého človeka vrátiť sa domov bola znemožnená udalosťami na východnom fronte a dva a polročným zajatím na Sibíri. Svoje útočisko po prežitých vojnových strastiach našiel v čínskom Šanghaji. Mesto, ktoré malo byť prechodnou stanicou, sa stalo na 29 rokov architektovým domovom a najvýraznejšie sa zapísalo do života Banskobystričana.

            Výstavný projekt Architekt L. E. Hudec „Banská Bystrica – Šanghaj“ je koncipovaný a zameraný na architekta L. E. Hudeca. Má však presah aj k architektovej rodine, otcovi Jurajovi Hudecovi, súrodencom, rodinnému zázemiu, obdobiu štúdií a nespočetným cestám a záujmom. Výstava približuje nevyčerpateľný životný elán a kreatívny prístup architekta. Je zároveň pohľadom na miesta, ktoré L. E. Hudeca zásadne ovplyvnili, na Banskú Bystricu a Šanghaj. Geografickú vzdialenosť, historický a spoločenský vývoj a kultúrnu inakosť čínskej metropoly architekt zachytil v stovkách osobných listoch písaných rodine a priateľom. Do koncesií rozdelený Šanghaj svojím multikultúrnym prostredím vytváral priaznivé podmienky pre rozvoj stavebnej činnosti v spleti rôznorodosti štýlov a investičných zámerov. Tvorba L. E. Hudeca bola týmito okolnosťami silne ovplyvnená. Kreativita a dôslednosť, s ktorou pristupoval k práci sa opierala o nadobudnuté vysokoškolské vzdelanie, ale naznačovala aj jeho silného podnikateľského ducha. S jednotlivými klientmi nadväzoval osobné vzťahy. Počas 29-ročnej tvorby v Šanghaji navrhol okolo 400 projektov, ktoré dodnes vytvárajú charakter a jedinečnosť metropoly Šanghaj.        

            L. E. Hudec sa oženil s dcérou nemeckého veľkopodnikateľa Gizelou Meyer, s ktorou mali dvoch synov Martina a Thea a dcéru Alessu. Počas šanghajskej životnej etapy architekta navštívila sestra Magda, brat Gejza a priatelia z mladosti. Architektov vytúžený návrat do rodnej krajiny mu bol opäť znemožnený a po krátkej prestávke v švajčiarskom Lugane našiel svoj nový domov v americkom štáte Kalifornia, kde na pobreží Golden Gate prežil posledných deväť rokov svojho života. Túžba po návrate domov sa L. E. Hudecovi splnila až v roku 1970, keď sa jeho životná púť skončila na evanjelickom cintoríne v rodnej Banskej Bystrici.

            V roku 2012 bola v Banskej Bystrici založená nezisková organizácia Centrum architekta L. E. Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.), ktorá po knižnom diele pani Kláry Kubičkovej s kolektívom Po stopách architekta L. E. Hudeca pripravila prezentovaný výstavný projekt stálej expozície života a diela architekta L. E. Hudeca.

 

                                                           Rastislav Udžan

                                                           Centrum architekta L. E. Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.)

 

Život a diela L. E. Hudeca

1. kapitola - Architekt L. E. Hudec

Architekt L. E. Hudec „Banská Bystrica – Šanghaj“             Výstavný projekt stálej expozície je venovaný...

Čítaj ďalej...

2. kapitola - Banská Bystrica - Šanghai

Banská Bystrica – Šanghaj   Banská Bystrica             Banská Bystrica, slobodné kráľovské banské mesto od roku...

Čítaj ďalej...

3. Kapitola - História rodiny

História rodiny              Ladislav Eduard Hudec bol potomkom dvoch starobylých slovenských rodov Hudecovcov...

Čítaj ďalej...

4. kapitola - Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)

Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)              Staviteľ Juraj Hudec sa narodil 21. apríla 1858 v...

Čítaj ďalej...

5. Kapitola - Staviteľské aktivity Juraja Hudeca

Staviteľské aktivity Juraja Hudeca   Stavby u firmy Wünsch:              Banskobystrická mestská sporiteľňa...

Čítaj ďalej...

6. kapitola - Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca

Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca               L. E. Hudec sa narodil ako prvorodené dieťa staviteľa...

Čítaj ďalej...

7. kapitola - Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)               V severozápadnej časti Štiavnických vrchov, v malebnom...

Čítaj ďalej...

8. Kapitola - Životné cesty L. E. Hudeca

Životné cesty L. E. Hudeca               Ladislav Hudec sa narodil v rodine, v ktorej vernosť k rodinnej...

Čítaj ďalej...

9. kapitola - Banská Bystrica – Šanghaj – Lugano – Berkeley

Banská Bystrica – Šanghaj – Lugano – Berkeley   Legenda:   Miesta života architekta L. E. Hudeca: Banská...

Čítaj ďalej...

10. kapitola - Šanghaj L. E. Hudeca (1918 – 1947)

Šanghaj L. E. Hudeca (1918 – 1947)   Dňa 11. novembra 1918 sa skončila 1. svetová vojna, v čase, keď L. E....

Čítaj ďalej...

11. kapitola - Tvorba L. E. Hudeca v Šanghaji

Tvorba L. E. Hudeca v Šanghaji               Profesijné podmienky v Šanghaji boli pre mladého architekta veľmi...

Čítaj ďalej...

12. kapitola - Gejza Hudec, brat architekta (22. 2. 1907 – 23. 2. 1933)

Gejza Hudec, brat architekta (22. 2. 1907 – 23. 2. 1933)               Posledné dieťa v rodine Juraja Hudeca,...

Čítaj ďalej...

13. kapitola - Európa na ceste Šanghaj – USA

Európa na ceste Šanghaj – USA               Od marca 1947 rodina bývala v Švajčiarsku, v prenajatom dome v mestskej...

Čítaj ďalej...

14. kapitola - Život v USA/ Berkeley a projekt Challet (1948 – 1958)

Život v USA/ Berkeley a projekt Challet (1948 – 1958)               Ladislav Hudec si vyberie za svoj nový domov...

Čítaj ďalej...

15. kapitola - Spoznávanie života a diela architekta L. E. Hudeca

15. kapitola - Spoznávanie života a diela architekta L. E. Hudeca Architekt L. E. Hudec sa svojím priam...

Čítaj ďalej...