3. Kapitola - História rodiny

História rodiny

             Ladislav Eduard Hudec bol potomkom dvoch starobylých slovenských rodov Hudecovcov a Škultétyovcov. Hudecovci boli široko rozvetveným rodom mlynárov, korí pôsobili prevažne vo zvolenskej stolici, v blízkom okolí miest Banská Bystrica a Zvolen po mnoho generácií. Aj šiesti praotcovia L. E. Hudeca boli mlynármi. V 19. storočí ubúdalo vodných mlynov vplyvom priemyselnej revolúcie (existencia veľkých parných a valcových mlynov), a preto sa otec L. E. Hudeca dal na inú profesijnú dráhu. Stal sa staviteľom. Matka L. E. Hudeca Pavla Škultétyová pochádzala zo zemianskeho rodu Škultétyovcov z Dolnej Lehoty. Jej otec, otcov brat, starý otec a aj ďalší z rodiny boli evanjelickými kňazmi, cirkevnými funkcionármi, ale aj národno-kultúrnymi dejateľmi. História oboch rodov mala veľký vplyv na formovanie osobnosti budúceho architekta.

             V roku 2011 sa podarilo objaviť rodný dom, preskúmať pôvod a históriu rodiny, z ktorej architekt pochádzal. Pri výročí jeho narodenia 8. 1. 2012 bola odhalená pamätná tabuľa, na rodnom dome architekta, na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici.

 

Súrodenci Ladislava Eduarda Hudeca

            Najstaršia sestra L. E. Hudeca Edita sa narodila 17. augusta 1894. Po zápale mozgových blán v detstve stratila sluch. Bola vzdelávaná v ústave pre hluchonemé deti vo Váci, kde si našla aj manžela, tiež sluchovo postihnutého profesora kreslenia Edmunda Gerstnera. Ovládala okrem domácich jazykov angličtinu, esperanto a dobre tancovala. Mala dve dcéry a hoci po narodení prvej stratila aj zrak, nestratila chuť do života, naučila sa Braillovo písmo. Umrela v 73. roku života u dcéry v Anglicku, odkiaľ jej popol preniesli do rodného mesta a uložili do hrobky Hudecovcov na evanjelickom cintoríne.

            Druhá sestra Valéria Frída Olívia (používala meno Lívia) sa narodila 30. mája 1897. Po smrti otca a matky prevzala na seba časť zodpovednosti za rodinu. Vydala sa až po presťahovaní zvyšku rodiny do Budapešti za vdovca Jána Ballyho, s ktorým mala dvoch synov a jednu dcéru. Umrela 88-ročná. Je pochovaná spolu s manželom na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici v rodinnej hrobke.

            Tretia sestra Jolana Marta sa narodila 8. mája 1900. Vydala sa tesne pred skončením 1. svetovej vojny za profesora evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici Dr. Štefana Jánossiho. Po narodení prvého syna sa rodina presťahovala do Budapešti, kde Dr. Jánossi mohol pokračovať v začatej pedagogickej kariére. V Budapešti sa narodili ešte dvaja synovia a jedna dcéra. V tejto rodine staršej sestry našiel brat Gejza po strate rodičov druhý domov. Potomstvo Jolany Hudecovej-Jánossiovej je zo všetkých súrodencov najpočetnejšie a sú medzi nimi významní jedinci - dizajnéri, spisovatelia a architekti. Jolana sa dožila 84 rokov a telesné pozostatky jej i jej manžela boli uložené do rodinnej hrobky na evanjelickom cintoríne.

            Posledná štvrtá sestra Jurajka Valéria Frederika Magdaléna (používala meno Magda) sa narodila 28. decembra 1904. Už ako dospelá odišla k bratovi Ladislavovi do Šanghaja, kde zmaturovala a zložila skúšky z ošetrovateľstva. Potom pracovala ako ošetrovateľka vo veľkej nemocnici v Šanghaji, istý čas v Nemocnici sv. Karola v Londýne a nakoniec ako učiteľka v Novom Sade. Vydala sa 45-ročná za vdovca Michala Horváta do Vasárosnamény v Maďarsku. Ako jediná zo šiestich súrodencov nie je pochovaná v rodinnej hrobke.

            Gejza Fridrich Juraj, najmladší súrodenec L. E. Hudeca, sa narodil 22. februára 1907 ako jediný zo súrodencov v dome, ktorý postavil otec Juraj pre vlastnú rodinu. Ľudovú školu a prvé ročníky gymnázia absolvoval v rodnom meste, rok v Bratislave a posledné roky ukončené maturitou v Budapešti. Niekoľko rokov študoval na Technickej univerzite v Budapešti a absolvoval vojenskú službu v Československej armáde. Po ročnom pobyte v USA odcestoval za bratom do Šanghaja, kde prežil iba dva roky. Po opakovanej brušnej operácii zomrel 23. februára 1933. Po roku urnu s jeho pozostatkami ako prvého z detí Juraja Hudeca uložili do rodinnej hrobky v Banskej Bystrici.

Život a diela L. E. Hudeca

1. kapitola - Architekt L. E. Hudec

Architekt L. E. Hudec „Banská Bystrica – Šanghaj“             Výstavný projekt stálej expozície je venovaný...

Čítaj ďalej...

2. kapitola - Banská Bystrica - Šanghai

Banská Bystrica – Šanghaj   Banská Bystrica             Banská Bystrica, slobodné kráľovské banské mesto od roku...

Čítaj ďalej...

3. Kapitola - História rodiny

História rodiny              Ladislav Eduard Hudec bol potomkom dvoch starobylých slovenských rodov Hudecovcov...

Čítaj ďalej...

4. kapitola - Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)

Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)              Staviteľ Juraj Hudec sa narodil 21. apríla 1858 v...

Čítaj ďalej...

5. Kapitola - Staviteľské aktivity Juraja Hudeca

Staviteľské aktivity Juraja Hudeca   Stavby u firmy Wünsch:              Banskobystrická mestská sporiteľňa...

Čítaj ďalej...

6. kapitola - Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca

Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca               L. E. Hudec sa narodil ako prvorodené dieťa staviteľa...

Čítaj ďalej...

7. kapitola - Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)               V severozápadnej časti Štiavnických vrchov, v malebnom...

Čítaj ďalej...

8. Kapitola - Životné cesty L. E. Hudeca

Životné cesty L. E. Hudeca               Ladislav Hudec sa narodil v rodine, v ktorej vernosť k rodinnej...

Čítaj ďalej...

9. kapitola - Banská Bystrica – Šanghaj – Lugano – Berkeley

Banská Bystrica – Šanghaj – Lugano – Berkeley   Legenda:   Miesta života architekta L. E. Hudeca: Banská...

Čítaj ďalej...

10. kapitola - Šanghaj L. E. Hudeca (1918 – 1947)

Šanghaj L. E. Hudeca (1918 – 1947)   Dňa 11. novembra 1918 sa skončila 1. svetová vojna, v čase, keď L. E....

Čítaj ďalej...

11. kapitola - Tvorba L. E. Hudeca v Šanghaji

Tvorba L. E. Hudeca v Šanghaji               Profesijné podmienky v Šanghaji boli pre mladého architekta veľmi...

Čítaj ďalej...

12. kapitola - Gejza Hudec, brat architekta (22. 2. 1907 – 23. 2. 1933)

Gejza Hudec, brat architekta (22. 2. 1907 – 23. 2. 1933)               Posledné dieťa v rodine Juraja Hudeca,...

Čítaj ďalej...

13. kapitola - Európa na ceste Šanghaj – USA

Európa na ceste Šanghaj – USA               Od marca 1947 rodina bývala v Švajčiarsku, v prenajatom dome v mestskej...

Čítaj ďalej...

14. kapitola - Život v USA/ Berkeley a projekt Challet (1948 – 1958)

Život v USA/ Berkeley a projekt Challet (1948 – 1958)               Ladislav Hudec si vyberie za svoj nový domov...

Čítaj ďalej...

15. kapitola - Spoznávanie života a diela architekta L. E. Hudeca

15. kapitola - Spoznávanie života a diela architekta L. E. Hudeca Architekt L. E. Hudec sa svojím priam...

Čítaj ďalej...