6. kapitola - Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca

Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca

 

            L. E. Hudec sa narodil ako prvorodené dieťa staviteľa Juraja Hudeca a jeho manželky Pavly, rodenej Škultétyovej, dňa 8. januára 1893 v Banskej Bystrici. Detstvo prežil v rodine so sestrami Editou, Líviou, Jolanou, Magdou a bratom Gejzom. Ľudovú chlapčenskú evanjelickú školu začal navštevovať ako päťročný na jeseň roku 1898 (v areáli evanjelického kostola a fary). Po štvrtom ročníku ako deväťročný začína v roku 1902 študovať na Nižšom štvorročnom evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici (na dnešnej Skuteckého ulici). Na Vyššom kráľovskom katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici (dnes námestie Štefana Moyzesa) absolvoval 5. – 8. ročník ukončený maturitnou skúškou roku 1910. Počas gymnaziálnych štúdií sa oboznamuje so základmi rôznych stavbárskych profesií na stavbách realizovaných otcovou firmou a získava výučné listy z murárstva, tesárstva a u kamenárskej firmy výučný list z kamenárstva.

            Učí sa kresliť u maliara Dominika Skuteckého a začína fotografovať, čo mu zostalo ako záľuba i predpoklad profesijného úspechu na celý život. Po maturite sa so spolužiakom a priateľom z gymnázia Júliusom Petrikovičom plaví v úlohe kadeta na lodi námorného kapitána Júliusa Thurzu z rumunskej Braily cez Čierne a Stredozemné more, okolo Gibraltáru, po Baltickom mori až do Holandska. Ako najstarší syn sa na žiadosť otca hlási na Kráľovskú technickú univerzitu v Budapešti a úspešne štúdium v júni 1914 absolvuje. Počas vysokoškolských štúdií navrhuje v rokoch 1912 – 1913 kaplnku v kúpeľnom mestečku Vyhne v Štiavnických vrchoch. Stavbu realizovala firma otca Juraja Hudeca a bola vysvätená dva dni pred vypuknutím 1. svetovej vojny dňa 26. júla 1914.

Život a diela L. E. Hudeca

1. kapitola - Architekt L. E. Hudec

Architekt L. E. Hudec „Banská Bystrica – Šanghaj“             Výstavný projekt stálej expozície je venovaný...

Čítaj ďalej...

2. kapitola - Banská Bystrica - Šanghai

Banská Bystrica – Šanghaj   Banská Bystrica             Banská Bystrica, slobodné kráľovské banské mesto od roku...

Čítaj ďalej...

3. Kapitola - História rodiny

História rodiny              Ladislav Eduard Hudec bol potomkom dvoch starobylých slovenských rodov Hudecovcov...

Čítaj ďalej...

4. kapitola - Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)

Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)              Staviteľ Juraj Hudec sa narodil 21. apríla 1858 v...

Čítaj ďalej...

5. Kapitola - Staviteľské aktivity Juraja Hudeca

Staviteľské aktivity Juraja Hudeca   Stavby u firmy Wünsch:              Banskobystrická mestská sporiteľňa...

Čítaj ďalej...

6. kapitola - Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca

Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca               L. E. Hudec sa narodil ako prvorodené dieťa staviteľa...

Čítaj ďalej...

7. kapitola - Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)               V severozápadnej časti Štiavnických vrchov, v malebnom...

Čítaj ďalej...

8. Kapitola - Životné cesty L. E. Hudeca

Životné cesty L. E. Hudeca               Ladislav Hudec sa narodil v rodine, v ktorej vernosť k rodinnej...

Čítaj ďalej...

9. kapitola - Banská Bystrica – Šanghaj – Lugano – Berkeley

Banská Bystrica – Šanghaj – Lugano – Berkeley   Legenda:   Miesta života architekta L. E. Hudeca: Banská...

Čítaj ďalej...

10. kapitola - Šanghaj L. E. Hudeca (1918 – 1947)

Šanghaj L. E. Hudeca (1918 – 1947)   Dňa 11. novembra 1918 sa skončila 1. svetová vojna, v čase, keď L. E....

Čítaj ďalej...

11. kapitola - Tvorba L. E. Hudeca v Šanghaji

Tvorba L. E. Hudeca v Šanghaji               Profesijné podmienky v Šanghaji boli pre mladého architekta veľmi...

Čítaj ďalej...

12. kapitola - Gejza Hudec, brat architekta (22. 2. 1907 – 23. 2. 1933)

Gejza Hudec, brat architekta (22. 2. 1907 – 23. 2. 1933)               Posledné dieťa v rodine Juraja Hudeca,...

Čítaj ďalej...

13. kapitola - Európa na ceste Šanghaj – USA

Európa na ceste Šanghaj – USA               Od marca 1947 rodina bývala v Švajčiarsku, v prenajatom dome v mestskej...

Čítaj ďalej...

14. kapitola - Život v USA/ Berkeley a projekt Challet (1948 – 1958)

Život v USA/ Berkeley a projekt Challet (1948 – 1958)               Ladislav Hudec si vyberie za svoj nový domov...

Čítaj ďalej...

15. kapitola - Spoznávanie života a diela architekta L. E. Hudeca

15. kapitola - Spoznávanie života a diela architekta L. E. Hudeca Architekt L. E. Hudec sa svojím priam...

Čítaj ďalej...