7. kapitola - Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)

 

            V severozápadnej časti Štiavnických vrchov, v malebnom prostredí obce Vyhne je postavená kaplnka Panny Márie Kráľovnej, prvá realizovaná stavba architekta L. E. Hudeca, okrem projektu

rodinnej hrobky na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

 

            Od roku 1564 kúpele Vyhne vlastnilo mesto Banská Štiavnica. V roku 1734 nechal magistrát mesta vo Vyhniach postaviť kaplnku zasvätenú sv. Jánovi Nepomuckému, ktorá však pre rozširovanie kúpeľov bola v roku 1896 asanovaná. Začiatkom 20. storočia bol založený stavebný fond pre získanie finančných prostriedkov na novú kaplnku, ktorá mala „vyrásť“ na okraji smrekového lesa v hornom parku kúpeľov.

 

            Na jeseň roku 1913 sa začalo s výstavbou kaplnky. Na jej realizácii sa podieľala firma architektovho otca Juraja Hudeca (Hugyecz – Rosenauer). Stavba stála 8000 korún, z čoho 2000 korún dofinancovala stavebná spoločnosť vo forme pôžičky. Mesto Banská Štiavnica prispelo majoritnou sumou 6000 korún. Dodržaný rozpočet zaručil výstavbu kaplnky so všetkými náležitosťami a prevedenými detailmi.

 

            Kaplnka bola vysvätená v nedeľu 26. júla 1914 vyhnianskym farárom Jozefom Daubnerom. Po vysviacke nasledovala prvá omša s účasťou obyvateľov obce a kúpeľných hostí. O dva dni neskôr Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Srbsku a začala sa 1. svetová vojna.

 

            Stavba svojou prostou formou architektonických hmôt stelesňuje symboliku a nadčasovosť. Použitá čistota a materiálová pravdivosť podporuje prírodný kolorit lesného prostredia. Na masívnu kamennú konštrukciu stien z miestneho kameňa ryolitu (hákliková väzba), odľahčenú symetrickým rozmiestnením okenných otvorov, dosadá ľahká trámová konštrukcia a azbestovocementová strešná krytina s dreveným štítom, ktorý zdobia v troch radoch vyrezávané kríže. Zvonica na streche umocňuje vstupné priečelie kaplnky obohatenej o otvor nad dverami (volské oko). V symbolickej rovine evokuje vstupná brána vchod do podzemných banských šácht. Presbytérium kaplnky je zaklenuté valenou klenbou. V interiéri je dominantný kazetový strop s maliarskou výzdobou z roku 1914, ktorá je dielom Jozefa Vavrína. Ornamentálnosť so secesnou štylizáciou rastlinných motívov a tesárskou výzdobou zásekov a vrubov s farebnou akcentáciou bielej a zelenej farby je odkazom na ľudový vzor. V interiéri je pôvodná drevená plastika sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola zachránená z pôvodnej kaplnky vo Vyhniach. Celkový regionálny charakter kaplnky je inšpirovaný architektúrou karpatskej oblasti. Od júla 2014 je kúpeľná Kaplnka Panny Márie Kráľovnej národnou kultúrnou pamiatkou.

Život a diela L. E. Hudeca

1. kapitola - Architekt L. E. Hudec

Architekt L. E. Hudec „Banská Bystrica – Šanghaj“             Výstavný projekt stálej expozície je venovaný...

Čítaj ďalej...

2. kapitola - Banská Bystrica - Šanghai

Banská Bystrica – Šanghaj   Banská Bystrica             Banská Bystrica, slobodné kráľovské banské mesto od roku...

Čítaj ďalej...

3. Kapitola - História rodiny

História rodiny              Ladislav Eduard Hudec bol potomkom dvoch starobylých slovenských rodov Hudecovcov...

Čítaj ďalej...

4. kapitola - Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)

Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)              Staviteľ Juraj Hudec sa narodil 21. apríla 1858 v...

Čítaj ďalej...

5. Kapitola - Staviteľské aktivity Juraja Hudeca

Staviteľské aktivity Juraja Hudeca   Stavby u firmy Wünsch:              Banskobystrická mestská sporiteľňa...

Čítaj ďalej...

6. kapitola - Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca

Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca               L. E. Hudec sa narodil ako prvorodené dieťa staviteľa...

Čítaj ďalej...

7. kapitola - Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)               V severozápadnej časti Štiavnických vrchov, v malebnom...

Čítaj ďalej...

8. Kapitola - Životné cesty L. E. Hudeca

Životné cesty L. E. Hudeca               Ladislav Hudec sa narodil v rodine, v ktorej vernosť k rodinnej...

Čítaj ďalej...

9. kapitola - Banská Bystrica – Šanghaj – Lugano – Berkeley

Banská Bystrica – Šanghaj – Lugano – Berkeley   Legenda:   Miesta života architekta L. E. Hudeca: Banská...

Čítaj ďalej...

10. kapitola - Šanghaj L. E. Hudeca (1918 – 1947)

Šanghaj L. E. Hudeca (1918 – 1947)   Dňa 11. novembra 1918 sa skončila 1. svetová vojna, v čase, keď L. E....

Čítaj ďalej...

11. kapitola - Tvorba L. E. Hudeca v Šanghaji

Tvorba L. E. Hudeca v Šanghaji               Profesijné podmienky v Šanghaji boli pre mladého architekta veľmi...

Čítaj ďalej...

12. kapitola - Gejza Hudec, brat architekta (22. 2. 1907 – 23. 2. 1933)

Gejza Hudec, brat architekta (22. 2. 1907 – 23. 2. 1933)               Posledné dieťa v rodine Juraja Hudeca,...

Čítaj ďalej...

13. kapitola - Európa na ceste Šanghaj – USA

Európa na ceste Šanghaj – USA               Od marca 1947 rodina bývala v Švajčiarsku, v prenajatom dome v mestskej...

Čítaj ďalej...

14. kapitola - Život v USA/ Berkeley a projekt Challet (1948 – 1958)

Život v USA/ Berkeley a projekt Challet (1948 – 1958)               Ladislav Hudec si vyberie za svoj nový domov...

Čítaj ďalej...

15. kapitola - Spoznávanie života a diela architekta L. E. Hudeca

15. kapitola - Spoznávanie života a diela architekta L. E. Hudeca Architekt L. E. Hudec sa svojím priam...

Čítaj ďalej...