13. kapitola - Európa na ceste Šanghaj – USA

Európa na ceste Šanghaj – USA

 

            Od marca 1947 rodina bývala v Švajčiarsku, v prenajatom dome v mestskej časti Lugana – Ruvigliana. Ich ďalší cestovný plán ešte nebol vykryštalizovaný. L. E. Hudec by bol rád ostal v tejto časti Európy s možnosťou obojstranných návštev členov rodiny z bývalej rodnej zeme, ako aj jeho návštev „domova“. Politická situácia Európy však ešte stále nebola jasná. L. E. Hudec bol rád, že tento čas mohol využiť spôsobom, po ktorom už dávno túžil. Spojil dva svoje dávne záujmy, archeológiu a teológiu. V oboch odboroch získal vlastným štúdiom dôkladné vedomosti. Jeho cieľom bol Rím, kde si mohol v tomto roku prezrieť Baziliku sv. Petra a osobne sa zúčastniť na archeologickom výskume pod ňou. Pápež Pius II. ho poctil osobným pozvaním, osobným rozhovorom a obdaroval ho (aj jeho manželku Gizelu) generálnou odpustkovou listinou, aj keď bol evanjelikom. Ocenil tým jeho pomoc a staviteľskú činnosť v Šanghaji pre katolícke pospolitosti, kostoly, kláštory a školy.

             L. E. Hudeca otázka výskumu v podzemí pápežskej baziliky zamestnávala aj naďalej a v roku 1952 zverejnil štúdiu o tejto téme v časopise Journal of Bible and Religion (Vol. 20, No. 1. (Jan., 1952), pp. 13 - 18. Oxford University Press). Neskôr prednášal na viacerých amerických univerzitách. Archeologické výskumy a vyhodnocovanie ich výsledkov sa dlho preťahovali a až v roku 1968 pápež Pavol VI. potvrdil vierohodnosť nálezov hrobu apoštola sv. Petra.

             Medzitým L. E. Hudec rozhodol o mieste pre ďalší pobyt svojej rodiny. Udalosti v Československu a Maďarsku v roku 1948 ho utvrdili v názore, že komunistický totalitný režim sa v Európe rozširuje. Chcel byť od neho čo najďalej. 23. júna 1948 vstupuje na pôdu USA a usadzuje sa v meste Berkeley v Kalifornii.

Život a diela L. E. Hudeca

1. kapitola - Architekt L. E. Hudec

Architekt L. E. Hudec „Banská Bystrica – Šanghaj“             Výstavný projekt stálej expozície je venovaný...

Čítaj ďalej...

2. kapitola - Banská Bystrica - Šanghai

Banská Bystrica – Šanghaj   Banská Bystrica             Banská Bystrica, slobodné kráľovské banské mesto od roku...

Čítaj ďalej...

3. Kapitola - História rodiny

História rodiny              Ladislav Eduard Hudec bol potomkom dvoch starobylých slovenských rodov Hudecovcov...

Čítaj ďalej...

4. kapitola - Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)

Staviteľ Juraj Hudec (21. 4. 1858 – 18. 12. 1920)              Staviteľ Juraj Hudec sa narodil 21. apríla 1858 v...

Čítaj ďalej...

5. Kapitola - Staviteľské aktivity Juraja Hudeca

Staviteľské aktivity Juraja Hudeca   Stavby u firmy Wünsch:              Banskobystrická mestská sporiteľňa...

Čítaj ďalej...

6. kapitola - Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca

Detstvo a študentské roky L. E. Hudeca               L. E. Hudec sa narodil ako prvorodené dieťa staviteľa...

Čítaj ďalej...

7. kapitola - Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej (1913 – 1914)               V severozápadnej časti Štiavnických vrchov, v malebnom...

Čítaj ďalej...

8. Kapitola - Životné cesty L. E. Hudeca

Životné cesty L. E. Hudeca               Ladislav Hudec sa narodil v rodine, v ktorej vernosť k rodinnej...

Čítaj ďalej...

9. kapitola - Banská Bystrica – Šanghaj – Lugano – Berkeley

Banská Bystrica – Šanghaj – Lugano – Berkeley   Legenda:   Miesta života architekta L. E. Hudeca: Banská...

Čítaj ďalej...

10. kapitola - Šanghaj L. E. Hudeca (1918 – 1947)

Šanghaj L. E. Hudeca (1918 – 1947)   Dňa 11. novembra 1918 sa skončila 1. svetová vojna, v čase, keď L. E....

Čítaj ďalej...

11. kapitola - Tvorba L. E. Hudeca v Šanghaji

Tvorba L. E. Hudeca v Šanghaji               Profesijné podmienky v Šanghaji boli pre mladého architekta veľmi...

Čítaj ďalej...

12. kapitola - Gejza Hudec, brat architekta (22. 2. 1907 – 23. 2. 1933)

Gejza Hudec, brat architekta (22. 2. 1907 – 23. 2. 1933)               Posledné dieťa v rodine Juraja Hudeca,...

Čítaj ďalej...

13. kapitola - Európa na ceste Šanghaj – USA

Európa na ceste Šanghaj – USA               Od marca 1947 rodina bývala v Švajčiarsku, v prenajatom dome v mestskej...

Čítaj ďalej...

14. kapitola - Život v USA/ Berkeley a projekt Challet (1948 – 1958)

Život v USA/ Berkeley a projekt Challet (1948 – 1958)               Ladislav Hudec si vyberie za svoj nový domov...

Čítaj ďalej...

15. kapitola - Spoznávanie života a diela architekta L. E. Hudeca

15. kapitola - Spoznávanie života a diela architekta L. E. Hudeca Architekt L. E. Hudec sa svojím priam...

Čítaj ďalej...